امام صادق (ع) فرمودند:

راستی و درستی جز با حدود خودش ممکن نیست، پس هر کسی  

همه حدود را داراست و یا برخی از آنها را دارد او را دوست خود بدان  

و اگر کسی هیچ یک از آن حدود را نداشت به هیچ روی او را به دوستی  

نپذیر.  

حد نخست این است که آشکار و نهانش یکی باشد. دوم انکه آراستگی  

تو را آراستگی خود و ننگ تو را ننگ خود بداند. سوم آنکه با ریاست  

و سرآمدی و یا دارایی ای که به تو می رسد رفتارش را با تو دگرگون 

نکند. چهارم اینکه تو را از آنچه توانایی دارد بی بهره نسازد. پنجم اینکه  

هنگامی که خود دارنده این چهار ویزگی شد تو را به هنگام بیچارگیها  

و مصیبتها رها نکند.

الکافی  2/639


موضوعات مرتبط: مذهبی
برچسب‌ها: راستی , درستی , دوستی , الکافی

تاريخ : یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ | 12:6 | نویسنده : |
 

با نوجوان همانند کودک رفتار نکنید.

در مواجهه با نوجوان مستمع خوبی باشید.

در رفتار با نوجوانان با صبر و حوصله و خوش خلقی رفتار کنید.

در گفت و گو با نوجوانان از لحن تلخ و آمرانه استفاده نکنید.

از نصیحت کردن نوجوان بپرهیزید.

از حرف های او سریعا نتیجه گیری نکنید.

نوجوان بیش از دوران کودکی مهرطلب می شود. او به دنبال محبت حقیقی است

و از محبت های کاذب بی زار است.

نسبت به او بیش از حد حساسیت به خرج ندهید.

اجازه بدهید او شخصا به مقابله با بحران های زندگی برخیزد، و بدانید که محبت

شما بهترین پشتیبان اوست.

به جای شتاب در تصحیح اشتباهات و تفهیم حقایق در جست و جوی یافتن

انگیزه و علت رفتار او باشید.

بدانید او شخصی منحصر به فرد است و دائما او را با دیگران مقایسه نکنید.

هیچگاه بین او و دیگران تبعیض نگذارید.

حرف ها و عقایدش را به مسخره نگیرید.

به سئولات او با علاقه و به طور منطقی پاسخ دهید.

از کسانی که مورد قبولش هستند مستقیما انتقاد نکنید.

در دشوارترین شرایط حامی و پشتیبان او باشید.

هرگز نفرت و بدبینی و ناامیدی خود را به او منتقل نکنید.

سعی کنید امید به زندگی و تفکرات مثبت را در او تقویت کنید.

منبع:  مجله پیوند   شماره  380

نویسنده:  غلامحسین شجاعی


موضوعات مرتبط: تربیتی
برچسب‌ها: نوجوان , صبر , نصیحت , محبت , حمایت

تاريخ : جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ | 23:4 | نویسنده : |
 

فرزندتان را بدون قید و شرط دوست داشته باشید. احساس محبتتان را به او

نشان دهید و اجازه دهید او نیز احساس محبتش را به شما نشان دهد.

با فرزندتان با احترام رفتار کنید و ادب و نزاکت را به او نشان دهید.

به خوب بودن فرزندتان باور داشته باشید و او را همان طور که هست بپذیرید.

کتاب ها، آلبوم عکس و یادداشت های شخصی فرزندتان را نگهداری کنید.

هر روز برای فرزندتان کتاب بخوانید.

محیط عاطفی امنی برای فرزندتان ایجاد کنید.

به فرزندتان به اندازه کافی توجه بدون قید و شرط داشته باشید و زمانی را برای

بازی کردن با او اختصاص دهید.

برای رفتار فرزندتان محدودیت های واقع گرایانه، متناسب با سن و واضح قرار دهید.

به فرزندتان اختیار انتخاب بدهید.

یگانگی و بی همتایی فرزندتان را مورد ستایش قرار دهید.

فرزندتان را در دوست یابی، توسعه روابط دوستانه و نیز حفظ دوستی هایش یاری کنید.

به حریم زندگی خصوصی فرزندتان احترام بگذارید.

با بیانی مثبت با فرزندتان صحبت کنید.

به فرزندتان اجازه دهید تصمیم بگیرد و مشکلات شخصی اش را حل کند.

به فرزندتان آموزش دهید که هر رفتاری، پیامدی به دنبال دارد.

برای فرزندتان الگو باشید و درست رفتار کردن و رعایت اصول اخلاقی را به او آموزش دهید.

خلاقیت را در فرزندتان پرورش دهید.

فرزندتان را با تربیت منصفانه، همراه با عشق و محبت بار بیاورید.

به فرزندتان مسئولیت های متناسب با سنش محول کنید.

از فرزندتان انتظار اشتباه کردن را داشته باشید و بخشیدن را به او آموزش دهید.

ترس و احساس گناه را در فرزندتان تخفیف دهید.

به فرزندتان اعتماد کنید.

اهداف تعیین شده را تشویق و فرزندتان را راهنمایی کنید.

فرزندتان را تشویق و به او اعتماد کنید.

از فرزندتان انتظارات معقولانه داشته باشید.

از فرزندتان به هنگام برخورد با پریشانی، خشم و ناکامی حمایت کنید.

منبع:  مجله پیوند   شماره های  381، 382، 383

نویسنده:  شیرین عارف دیزجی


موضوعات مرتبط: تربیتی
برچسب‌ها: عزت نفس , کودک , والدین , مسئولیت , محبت

تاريخ : جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ | 21:3 | نویسنده : |
 

ظاهر و باطن او نسبت به تو یکسان باشد.

زشتی و زیبائی تو را زشتی و زیبائی خود بداند.

رسیدن به ثروت و مقام روش دوستانه ی او را نسبت به تو تغییر ندهد.

در زمینه دوستی، از آنچه دارد نسبت به تو دریغ ننماید.

تو را در مواقع سختی ترک نکند و تنها نگذارد.

منبع:   امالی صدوق، ص 397


موضوعات مرتبط: مذهبی
برچسب‌ها: دوست , ثروت

تاريخ : پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 21:45 | نویسنده : |

 

رعایت حقوق دوستان:

هر کس باید دوستان صمیمی خود را مانند خود بداند. آنچه را برای خود نمی پسندد

برای آنان نیز نپسندد. نباید به بهانه ی صمیمیت از رابطه ی دوستی سوء استفاده کرد

و حقوق مادی و معنوی دوستان خود را زیر پا گذاشت. امام علی (ع) در توصیه های خود

به فرزندشان می فرمایند: به اتکاء روابط صمیمانه، حق برادرت را ضایع مکن زیرا اینکار

روابط دوستی را از بین می برد و کسی که حقش را تباه ساختی، دیگر برادر تو نخواهد بود.

(نهج البلاغه، صبحی صالح، ص 403)

یکی از حقوق مسلم افراد احترام به شخصیت آنهاست گرچه بین دوستان صمیمی

باید محبت حکمفرما باشد اما در هر حال طرفین باید به شخصیت هم احترام بگذارند

و هرگز از محدوده ادب و اخلاق خارج نشوند. امام سجاد (ع) می فرمایند: همچنانکه

دوست تو به شخصیت تو احترام می گذارد، تو نیز باید شخصیت او را محترم بشماری.

و در جای دیگر حضرت علی (ع) می فرمایند: هر آنچه را برای خود دوست می داری

و می پسندی برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران

نیز نپسند. (نهج البلاغه، صبحی صالح، ص 397).

 

یاری و مساعدت:

هر کس باید در یاری و مساعدت دوستان خود خصوصا در سختی و مواقع نیاز کوتاهی نکند.

دوستان واقعی در سختی ها و مشکلات یار و یاور یکدیگرند.

 

پر توقع نبودن:

گرچه دوستان وظیفه دارند نسبت به هم فداکار باشند، اما در عین حال نباید انتظارات

بیجا از هم داشته باشند. افراد پرتوقع غالبا به علت انتظارات بی جا دوستان خود را از

دست می دهند.

امام علی (ع) می فرمایند: کسی که از رفیق خویش جز به فداکاری خشنود نمی شود،

همواره در خشم و ناراحتی خواهد بود.

 

وفاداری:

یکی از ویژگی های افراد رشد یافته، وفاداری است. انسان های بی وفا قدر دوستی

را نمی شناسند و به کوچکترین عامل پیوند دوستی را پاره می کنند. روزی پیامبر اکرم (ص)

به شخصی برخورد کردند و در کنار او ایستادند و از او احوال پرسی نمودند و نسبت به

وی ابراز محبت و احترام نمودند چون از علت اینکار جویا شدند فرمودند که او در زمان

حیات خدیجه به دیدن ما می آمد. آنگاه فرمودند:

رعایت سابقه ی دوستی از نشانه های ایمان است. (امالی صدوق، ص 397)

 

عنوان کتاب:  دوره بلوغ، بحران ها و درمان ها

نویسنده:  محمد ناصر انتصاری


موضوعات مرتبط: تربیتی
برچسب‌ها: دوستی , احترام , وفاداری

تاريخ : پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 20:41 | نویسنده : |
 

اعضای خانواده با یکدیگر رابطه ای ندارند و هر کس سرش توی لاک خودش است

و مانند چند ربات کنار هم زندگی می کنند.

اعضای خانواده کمتر یکدیگر را ملاقت می کنند و در خانواده فضای گفت و شنود

وجود ندارد و اعضا، یکدیگر را تحقیر و سرزنش می کنند.

اعضای خانواده  زن، شوهر و فرزندان از یکدیگر نفرت دارند و دائما از یکدیگر

عیب جویی می کنند و در حال مشاجره و بگومگو هستند!

 


موضوعات مرتبط: آموزشی ، تربیتی
برچسب‌ها: خانواده , عیبجویی , رفتار , مسئولیت

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 21:55 | نویسنده : |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.